Logotyper

Priser

 • Från Scratch: 400 kr + 100 kr/h
 • Från Förlaga: 200 kr + 100 kr/h

 • Från Scratch

  Från ide till färdig produkt. Konsultera med oss för att komma fram till er logotyp design för att sedan följa och vara delaktig från skiss till slutgiltigprodukt.

  Från Förlaga

  Har redan er idé som skiss etc. men ej kan slutföra den själv? Eller har ni en logo som behöver uppdateras? Arbeta med oss för att uppnå önskat resultat.


  Code & Design © Sofia Möller, 2012-2013. All Rights Reserved.